W dniach 25-29 lipca w GOKiW w Haczowie odbywała się półkolonia zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Szkołę Podstawową w Haczowie.

Uczestniczyło w niej 150 dzieci, które podzielone były na 8 grup zajęciowych. Z dziećmi pracowali pod kierownictwem Grzegorza Soboty - dyrektora szkoły podstawowej nauczyciele ze szkoły podstawowej, gimnazjum, pracownicy gminnej biblioteki oraz panie z koła gospodyń. Program półkolonii opracowany został przez Aleksandrę Ekiert - przewodniczącą koła gospodyń w Haczowie.

Uczestnicy uczyli się m.in. pieczenia, haftu, robótek ręcznych, ale także i uczestniczyli w grach i zabawach. O bezpieczeństwie w czasie wakacji opowiadali policjanci, a ćwiczenia pierwszej pomocy odbywały się pod okiem Rafała Szmyda i grupy ratowników z Krosna.

Z kolei Edward Marszałek, który jest mistrzem mowy polskiej, ciekawie i zajmująco opowiadał młodym słuchaczom o genealogii nazw okolicznych miejscowości.

Najmłodsze grupy uczestniczyły również w spotkaniu ze strażakami, których pracę przybliżał Edward Rozenbajgier - komendant gminny ZOSP RP.

Były także wycieczki po Haczowie. Dzieci odwiedziły zabytkowy kościół, zwiedzały wystawę sprzętu używanego w dawnych gospodarstwach domowych, bank, gdzie otrzymały drobne upominki, urząd gminy, gdzie spotkały się wójtem oraz pracownikami urzędu. Nie zabrakło też wyjazdów rekreacyjnych na krośnieński basen.

Młodsze grupy zachwycały się pobytem nad Zalewem Solińskim. Podczas pobytu odbyły rejs statkiem, spotkały się z ratownikami oraz płetwonurkami. Starsze grupy odwiedziły arboretum w Bolestraszycach, zamek i katedrę w Przemyślu.

Podczas pobytu na półkolonii dzieci otrzymywały drugie śniadanie oraz pełny obiad, który przygotowywały panie z koła gospodyń wiejskich oraz ośrodka pomocy społecznej. Obiady były smaczne, gdyż codziennie ustawiała się kolejka po "repetę". Prostym, sprawdzonym daniem, które jak zwykle wszystkim smakowało, były przede wszystkim pierogi ruskie, których panie wykonały kilka tysięcy.

Codzienną opiekę medyczną nad uczestnikami półkolonii sprawował dr Wacław Frydrych.

Chcę serdecznie podziekować wszystkim nauczycielom, pracującym z dziećmi, na czele z dyrektorem Grzegorzem Sobotą, paniom z biblioteki, GOPSu oraz koleżankom z naszego koła gospodyń, które przez cały tydzień oddawały się tej jakże odpowiedzialnej pracy. Dziękuję także doktorowi Wacławowi Frydrychowi, policji i strażakom i wszystkim zaproszonym gośiom, którzy bezinteresownie i nieodpłatnie poswięcali swój czas dla dzieci. Dziękuję także wójtowi gminy za wsparcie finansowe przedsięwzięcia oraz dyrektorowi banku w Haczowie za pomoc finansową i upominki przeznaczone dla dzieci.

Aleksandra Ekiert
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Haczowie