WAKACJE 2016

Podczas półkolonii letniej zorganizowanej przez Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie realizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury  i Wypoczynku w Haczowie przy współpracy Gminy Haczów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie grupa 44 dzieci z terenu Gminy Haczów z rodzin rolniczych w wieku od 6 do 16 lat odpoczywała przez 10 dni od 22 do 31 sierpnia 2016 r.

W ramach programu kulturalno- oświatowego przygotowanego przez kierownika półkolonii i opiekunów, dzieci uczestniczyły w zajęciach tanecznych, sportowych na siłowni i stadionie ORLIK, plastycznych, muzycznych i edukacyjnych. Na początku odbyło się spotkanie z policjantem  miejscowego posterunku na temat bezpiecznego poruszania się po drogach i bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas wakacji.

Dzieci uczestniczyły także w spotkaniu z Panią Urszulą Rajtar z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na temat zdrowej żywności. Zorganizowane zostały wycieczki do Iwonicza Zdroju  gdzie dzieci mogły zwiedzić piękną uzdrowiskową miejscowość i zrelaksować się  w jaskini solnej. Podczas wycieczki  do Kopytowej , uczestnicy zwiedzili Muzeum Kultury Szlacheckiej i uczestniczyli w warsztatach pieczenia pierników. Największą atrakcją był pobyt  w  parku linowym w Krośnie, gdzie dzieci mogły wykazać się odwagą i sprytem. W sobotę została zorganizowana piesza wycieczka nordic  walking pod las, połączona z grami i zabawami. Przez cały okres pobytu na półkolonii dzieci otrzymywały śniadania i obiady.

Na zajęciach tanecznych dzieci i młodzież kolonijna uczyła się integracji w grupach podczas wspólnych tańców i zabaw . Starsze grupy miały możliwość sprawdzić się w zabawach pobudzających ich myślenie czy w dyscyplinach gdzie poprzez rywalizację ćwiczyły swoją kondycję, kreatywność, zdolność koncentracji. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach, szybko uczyły się nowych słów piosenek, kroków i tańców.

Na zajęciach sportowych uczestnicy półkolonii grali w gry zespołowe (siatkówka, piłka nożna, dwa ognie), mieli możliwość rywalizowania ze sobą w różnych formach sztafet, grali i bawili się w zabawy o charakterze szybkościowo- zwinnościowym, w zabawy bieżne wymagające szybkiej reakcji ruchowej oraz  w zabawy  o charakterze orientacyjno- porządkowym. Uczestnicy półkolonii bardzo chętnie brali udział w tych zajęciach, byli zdyscyplinowani i zaangażowani.

Zajęcia plastyczne były ciekawe i mocno zróżnicowane. Dzieci i młodzież wykonywała różne gadżety z filcu m.in. breloczki czy etui na telefon komórkowy. W zajęciach tych uczestnicy sprawdzali swoje zdolności manualne.  Przy pomocy szpilek, styroduru oraz kolorowych sznurków dzieci zarówno młodsze jak i starsze wykonywały przestrzenne obrazki. Na zajęciach plastycznych  kolorowały rysunki kredkami flamastram.

Dzieci z młodszych grup wykonywały kompozycje płaskie i przestrzenne  z kolorowego papieru, rysowały pastelami  w podgrupach na bristolu i kredą na asfalcie na placu przed budynkiem GOKiW w Haczowie.

Na zakończenie turnusu przybył Wójt Gminy Haczów - Pan Stanisław Jakiel, obejrzał program przygotowany przez dzieci pod okiem opiekunów i  wręczył upominki dla wszystkich uczestników półkolonii.

Składam gorące podziękowania za wszelką pomoc w zorganizowaniu letniego wypoczynku dla dzieci. Dziękuję Panu Wójtowi za zorganizowanie dojazdu dzieci z odległych miejscowości naszej Gminy, Pani Stanisławie Stepek - kierownikowi Gminnej Pomocy Społecznej w Haczowie wraz z pracownikami , za czuwanie nad ich bezpieczeństwem. Podziękowania kieruję również do wychowawców pracujących podczas półkolonii: dziękuję pani Justynie Terleckiej, Urszuli Marchewce, Renacie Czerwińskiej oraz Agacie Wojtoń- pracownikowi GOKiW w Haczowie. 

Dziękuję wszystkim innym osobom, które przyczyniły się do przygotowania tego trudnego, ale przyjemnego i pożytecznego wydarzenia. Udział dzieci w półkolonii był bezpłatny.

Maria Rygiel
Dyr. GOKiW w Haczowie
zdjęcia: archiwum GOKiW