W dnia 23 -25 lutego Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie gościł przez 4 godziny dziennie 90 dzieci ze szkoły podstawowej, które uczestniczyły w zimowisku pod nazwą „Mała Gosposia”. Organizatorami tego zimowiska były Koło Gospodyń Wiejskich z Haczowa, Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku oraz  Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie.

Program był bardzo urozmaicony dzieci podzielone na 6 grup uczestniczyły m.in. w zajęciach plastycznych, sportowych, rękodzieła artystycznego i nauki gotowania pod kierunkiem szefowych kuchni Pań Małgorzaty Wojtuń, Alicji Boczar, Wandy Wojtoń. Sprawdzian umiejętności kucharskich dzieci zaliczyły znakomicie, gdyż codziennie każda z grup przygotowywała posiłki dla wszystkich uczestników.

Zimowisko „Mała Gosposia” zostało sfinansowane przez Wójta Gminy Haczów ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Haczowie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Haczowie.