13 grudnia 2016 r. w Rzeszowie odbyły się regionalne obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Rozpoczęły je uroczystości w Wojewódzkim Domu Kultury, zakończyła Msza św. w Kościele Farnym.

Głównym ich punktem było wręczenie nagród w konkursach i projektach związanych z tematyką stanu wojennego.

Organizatorami uroczystości byli Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność”, Regionalna Sekcja Oświaty  NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Sponsorami nagród były instytucje, które objęły patronatem honorowym wydarzenie: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator Oświaty, Dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie, przewodnicząca „Solidarności” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie oraz przewodniczący rzeszowskiej „Solidarności”.

Nagrodzono laureatów:

• Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego "Żywe Muzeum",
• Konkursu „Tożsamość i pamięć. Stan wojenny” na najlepszy reportaż radiowy.
• Konkursów IPN "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii" oraz „Stan wojenny w Polsce – Stan wojenny w mojej rodzinnej miejscowości”, który miał formę prezentacji multimedialnej.
• Konkursu plastycznego „Stan wojenny widziany oczami współczesnych”, w którym udział wzięło ponad 40 szkół gimnazjalnych i średnich  z Podkarpacia. Praca ta miała formę plakatu.

I miejsce w tym konkursie zajęła uczennica klasy III a gimnazjum w Haczowie - Barbara Ekiert. która na uroczystość przybyła wraz z opiekunem mgr Danutą Pelc.