Grunt to „odpowiednie dać rzeczy słowo”
- laureat z gminy Haczów w finale XXI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

Miłosz Tomkowicz – uczeń III kl. Gimnazjum w ZS w Jabłonicy Polskiej został wyróżniony w tegorocznej edycji zmagań poetycko-pisarskich zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.

To ogromny sukces, zważywszy na sporą konkurencję - aż 479 uczestników nadesłało ponad 1150 prac! Jury doceniło warsztat poetycki Miłosza, ale też znajomość historii miasta Jasła i sylwetek wybranych jaślan – m. in. Adama Loreta czy  Alojzego Metzgera. To właśnie byłemu burmistrzowi „Tomkow” poświęcił wiersz „Ostatnia droga Burmistrza Metzgera”, który znalazł się w pamiątkowym tomiku wydanym na okoliczność podsumowania dokonań młodych poetów i pisarzy.

Komisja konkursowa przyznała Miłoszowi wyróżnienie za cały cykl utworów poetyckich, co może być zwiastunem dalszego rozwoju kariery poetyckiej ucznia z Jabłonicy Polskiej. Wszyscy życzymy mu w przyszłości sukcesu rangi Noblisty - Czesława Miłosza.

Małgorzata Knurek

Na zdjęciach Miłosz w grupie nagrodzonych i opiekunów oraz przy pomniku Adama Loreta w Jaśle, zaprojektowanym przez artystę z Jabłonicy Polskiej - Grzegorza Tomkowicza oraz strona z tomiku twórczości uczestników konkursu „Liryczne Jasło”.