W dniu 27.04.2016 r. w Zespole Szkół w Trześniowie odbył się Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Leon”, który dotyczył sprawności zintegrowanych uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Konkurs miał formę testu, składającego się z pytań zamkniętych z jedną lub kilkoma poprawnymi odpowiedziami.

W „Leonie” swoich sił próbowało 6 uczennic z klasy II SP w Trześniowie. Przez 45 minut z zapałem rozwiązywały zadania konkursowe, które sprawdzały ich wiedzę przyrodniczą, polonistyczną i matematyczną. Na wyniki trzeba było czekać półtora miesiąca. Przedstawiają się one następująco:

Dominika Siudyła:  97%  - miejsce 2
Klaudia Kołodziejczyk: 77% - miejsce 8
Nikola Pelczarska: 64% - miejsce 12
Marta Rymarowicz: 58% - miejsce 13
Amelia Zubik: 58% - miejsce 14
Sandra Kwolek: 42% - miejsce 19

W konkursie wzięło udział 2584 dzieci z całej Polski.

Uczennica Dominika Siudyła otrzymała dyplom laureata i książkę pt. „Artur czarodziej”. Taki sam dyplom laureata otrzymała Klaudia Kołodziejczyk. Pozostałe dziewczynki dostały dyplomy za udział.

Gratulujemy uczennicom sukcesów i życzymy, by w kolejnych edycjach konkursu również znalazły się wśród najlepszych.

Dorota Ladzińska