Rozstania bywają wzruszające, ale nie muszą być smutne. O to, by tak się stało, zadbały w tym roku dwie najstarsze klasy gimnazjalne pod kierunkiem wychowawcy – Małgorzaty Knurek.

Okolicznościowa akademia, na którą składały się pożegnanie Absolwentów ze szkołą oraz pożegnanie uczniów kl. III G przez kl. II G, zgromadziła całą społeczność gimnazjalną, Radę Pedagogiczną i rodziców trzecioklasistów. Uroczysty wstęp wypełniły przemówienie P. Dyrektora i wręczenie listów gratulacyjnych oraz podziękowań za zaangażowanie w życie klasy i szkoły Rodzicom uczniów kl. III. Następnie trzecioklasiści w żartobliwy sposób wytknęli pedagogom błędy w ich pracy, by później symbolicznie ich przeegzaminować. Jeden z uczniów zaproponował (korzystając z długiej ściągi) swój program zreformowania szkoły i wysunął swoją kandydaturę na młodzieżowego dyrektora szkoły. Drogę szkolnej kariery najstarsza klasa ukazała na przygotowanej multimedialnej fotorelacji. Nie zabrakło również podziękowań, życzeń i kwiatów dla wszystkich nauczycieli.

W drugiej części uroczystości klasa II G zaprosiła wszystkich trzecioklasistów na Galę Oskarową. Nominacje oskarowe związane były z zainteresowaniami lub charakterystycznymi umiejętnościami rok starszych kolegów i koleżanek. Pojawiły się wśród nich np. „Wszechstronny gracz”, „Oaza spokoju” czy „Pierożkowy spec”. Każdy trzecioklasista miał możliwość przejścia po czerwonym dywanie i odebrania statuetki na specjalnie przygotowanym podium. Nagrodzeni nie kryli radości z przyznanych im trofeów. Część słowną urozmaiciły piosenki, m.in. „Pożegnanie ze szkołą”, „Ostatni raz z moją klasą” czy „Piosenka dla absolwenta”.

Po oficjalnej części wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek i dyskotekę.

„Żegnam was chociaż w oku łza a w sercu jakiś dziwny żal.
W nową drogę czas wyruszyć, nowy szlak wytyczyć czas”

– wychowawca Małgorzata Knurek