29 kwietnia 2016 roku odbyły się pokaz udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia były prowadzone w formie wykładu połączonego z instruktażem i ćwiczeniami praktycznymi w zakresie przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie, postępowania przy omdleniu i utracie przytomności, oparzeniu, zawale serca.

Omówione zostały także zasady obsługi i zastosowania defibrylatora. Instruktarz przeprowadzili Panowie Rafał Szmyd i Mateusz Turek – ratownicy medyczni oraz członkowie OSP.

Prelekcja oraz pokaz zostały zorganizowane dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Haczowie w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.