31 maja br. nastąpiło rozstrzygnięcie gminnego konkursu „Poznaj książkę moich marzeń”.  Zadaniem uczniów było napisanie listu polecającego lekturę wybranej książki spośród pozycji, o które wzbogaciła się szkoła w ramach programu „Książki naszych marzeń”. Uczniowie uzdolnieni plastycznie mogli wykonać komiks na bazie fragmentu przeczytanej książki. Nadrzędnym celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania  książek, wypromowanie nowo zakupionych  woluminów i uczniów sięgających po książki. Organizatorki konkursu ( Magdalena Kopczyk – polonistka i bibliotekarka ZS Wzdów oraz Krystyna Wojtoń – polonistka i bibliotekarka ZS Trześniów) chciały również obudzić w uczniach nawyk rozmawiania o przeczytanych książkach, umiejętne ich reklamowanie oraz  doskonalenie sztuki epistolografii.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło 26 ciekawych  prac literackich w interesujący sposób promujących różne książki i 11 komiksów  łączących z dużym artyzmem sztukę plastyczną ze sztuką wyrażania emocji słowem. Spośród tych prac, jury w składzie: p. Alina Prorok, p. Krystyna Wojtoń i p. Magdalena Kopczyk wyłoniło po trzy wyróżnienia w każdej kategorii.

Za list polecający wyróżnienia otrzymali: Wiktor Knurek – uczeń VI klasy SP w Haczowie, Julita Pełdiak- uczennica VI klasy SP w Trześniowie, Aleksandra Ptak – uczennica V klasy SP w Malinówce oraz Angelika Zdybek – uczennica I klasy Gimnazjum we Wzdowie, Gabriela Gerlach – uczennica III klasy Gimnazjum w Jabłonicy Polskiej i Kornelia Zywar – uczennica II klasy Gimnazjum w Jabłonicy Polskiej.

W kategorii komiks wyróżniono: Gabrielę GazdowiczKingę Leczek – uczennice kl.V SP Malinówka, Kacpra Omachela – ucznia kl. V SP Haczów, Piotra Władykę i Ariannę Carissimi – uczniów kl. III Gimnazjum we Wzdowie oraz Macieja Kołodzieja  - ucznia kl. I Gimnazjum w Trześniowie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia, natomiast wyróżnionych uczniów nagrodzono książkami i drobnym upominkiem.

Organizatorki Krystyna Wojtoń i  Magdalena Kopczyk   gratulują osobom wyróżnionym, dziękując uczniom i ich opiekunom za udział w konkursie,  szczególne podziękowanie składając p. Alinie Prorok za pracę w komisji konkursowej.

Magdalena Kopczyk