W czwartek, 1 grudnia  2016 r. w Hali Sportowej w Sieniawie odbył się III Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych pt. „ROZTAŃCZONA BARBÓRKA” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie.

W tym roku przegląd cieszył się rekordową frekwencją. Na parkiecie hali w Sieniawie swoje talenty taneczne zaprezentowało ponad 500 dzieci. Młodzi tancerze zostali podzieleni na kategorie wiekowe i tak w I grupie wiekowej (do 10 roku życia) wystąpiło 19 zespołów, w II grupie (przedział od 11 do 15 lat) było 12 zespołów a w III – najstarszej (powyżej 15 roku życia) 6 zespołów.

Gminę Haczów reprezentowały 2 grupy taneczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie – Zespół taneczny ADEPT z Jasionowa działający pod patronatem Stowarzyszenia „Razem dla Jasionowa oraz grupa z Haczowa: KOMETA. Oba zespoły wystąpiły w kategorii wiekowej 6-10 lat. Każdy zespół został przygotowany do występu przez instruktora tańca - Panią Urszulę Marchewkę. Tegoroczna edycja przeglądu stała na bardzo wysokim poziomie, większość grup została przygotowana przez profesjonalnych choreografów, co dało swój efekt w postaci pięknych pokazów na parkiecie Hali w Sieniawie. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze, pamiątkowe dyplomy oraz złote medale. Szczególnie te ostatnie sprawiły wiele uśmiechu na twarzach dzieci.

Maria Rygiel
Dyr. GOKiW w Haczowie
Zdjęcia archiwum GOKiW