W Jasionowie dzieci i młodzież od lutego 2015 roku mają wspaniałą okazję, żeby rozwijać swoje talenty taneczne, a także miło spędzić czas wolny od zajęć w szkole. W lutym 2015 roku Stowarzyszenie Razem dla Jasionowa zorganizowało wspólnie z GOKiW w Haczowie zajęcia taneczno‑sportowe w Domu Ludowym w Jasionowie. Zajęcia te od początku cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży. Pod okiem sympatycznej pani instruktor Urszuli Marchewki z GOKiW w Haczowie dzieci i młodzież pilnie ćwiczyła i tak powstał zespół taneczny pod nazwą ADEPT.

Opiekunem, a zarazem inicjatorem powstania zajęć jest prezes Stowarzyszenia Razem dla Jasionowa, radny Rady Gminy Haczów Grzegorz Filak. To właśnie jego poprosili rodzice o zorganizowanie „tańców” w Jasionowie. Pomysł udało się zrealizować we współpracy z GOKiW w Haczowie i panią dyrektor Marią Rygiel oraz dzięki dużemu zaangażowaniu samego Grzegorza Filaka, który mimo licznych obowiązków, całkowicie społecznie opiekuje się zespołem, jest obecny podczas każdych zajęć, jeździ też z zespołem na występy.

Przedsięwzięcie okazało się być „strzałem w dziesiątkę”, a dzieci i młodzież chętnie się w nie zaangażowały. Na efekty nie trzeba było długo czekać…

W kwietniu 2015 odbył się pierwszy występ przed publicznością w Domu Ludowym w Jasionowie, a już 8 maja zespół wziął udział w XXVII Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tanecznych – Kaczucha 2015 w Krośnie otrzymując wyróżnienie. 17 maja Adept wystąpił w Haczowie na akademii z okazji Dnia Matki – Uśmiechnij się Mamo. Kolejny występ był 5 lipca w Haczowie w ramach imprezy Lato w Haczowie. Po wakacjach ADEPT uświetnił akademię w Zespole Szkół w Jasionowie z okazji oddania boiska wielofunkcyjnego . 2 grudnia zespół wziął udział w II Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Roztańczona Barbórka w Sieniawie. Kolejny występ grupy starszej Adept – Gwiazdkowy Festiwal Mini Koszykówki w Zespole Szkół w Jasionowie. 6 stycznia Adept wystąpił dla seniorów na Opłatku w Jasionowie. 23 stycznia Adept wystąpił na Zabawie Choinkowej w Jasionowie. 30 stycznia grupa najstarsza wystąpiła na początku Zabawy Karnawałowej organizowanej przez Stowarzyszenie Razem dla Jasionowa. 13 maja 2016 odbył się XXVIII Przegląd Zespołów Tanecznych KACZUCHA 2016. 5 czerwca 2016 ADEPT wystąpił w Haczowie na akademii Uśmiechnij się mamo z okazji Dnia Mamy. Kolejna okazja do zaprezentowania swoich umiejętności była 14 czerwca w Brzozowie na XIII Prezentacjach Tanecznych im. prof. Waleriana Pańki. Natomiast 19 czerwca zespół tańczył w Haczowie na imprezie Wianki nad Wisłokiem.

Dzisiaj, w ponad rocznej historii zespołu możemy obserwować jak z potrzeby zagospodarowania czasu wolnego i zajęć ruchowych dla dzieci powstał znany i uznany zespół taneczny. Dzięki staraniom Grzegorza Filaka oraz pomocy finansowej Starosty Brzozowskiego oraz GOKiW zespół stał się udało się zakupić nowe koszulki z logo zespołu, dzięki którym zespół będzie bardziej „rozpoznawalny”, reprezentując godnie swoją miejscowość, gminę i powiat na konkursach i pokazach.

W środę 22 czerwca sala Domu Ludowego w Jasionowie odbyło się uroczyste zakończenie sezonu tanecznego. Adept wystąpił dla mieszkańców, rodzin młodych tancerzy oraz sympatyków zespołu. Impreza była też okazją do podsumowania działalności zespołu. Grzegorz Filak opowiedział zebranym gościom o tym jak powstał zespół, gdzie występował, a także o nowych pięknych strojach na występy ufundowanych przez GOKiW w Haczowie. Po prezentacjach układów tanecznych oraz występach indywidualnych przyszedł czas na upominki dla wszystkich, którzy występowali w zespole w ciągu sezonu 2015/2016. Słodycze i bardzo sympatyczne maskotki, zakupione zostały dzięki wsparciu z gminnego funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dyrektor GOKiW w Haczowie pani Maria Rygiel podziękowała w ciepłych słowach Grzegorzowi Filakowi za bezinteresowne zaangażowanie, opiekę i wkład w rozwój zespołu. Podziękowania nie ominęły też pani Urszuli Marchewki, która z oddaniem wpaja zamiłowanie do tańca dzieciom i młodzieży. Udział dzieci i młodzieży w zajęciach tanecznych to nie tylko możliwość rozwijania pasji tanecznych, to także okazja do rozwoju sportowo ruchowego od najmłodszych lat. Uczęszczają już 5 letnie dzieci na zajęcia więc od najmłodszych lat mogą ćwiczyć poczucie rytmu, ale także poprzez występy publiczne są bardziej otwarte i odważne. Na zajęciach spotykają się dzieci z różnych roczników, co sprzyja integracji. Spotkanie zakończył poczęstunek, pyszne ciasteczka z wiśniami dla uczestników spotkania przygotowały panie z KGW Jasionów. Zespół nagrodzono gromkimi oklaskami.

Dominik Kaszuba

autorami zdjęć są ś.p. Mieczysław Czapor, Jan Wolak
część zdjęć pochodzi z archiwum GOKiW