6 stycznia 2016 roku w Sali Domu Ludowego w Jasionowie odbyło się spotkanie opłatkowe dla Seniorów Jasionowa.

Mieszkańcy wsi zebrali się licznie na wspólnym "opłatku" z inicjatywy Sołtysa wsi Lucjana Smolenia, a wśród zaproszonych gości byli między innymi Wójt Gminy Haczów –  Stanisław Jakiel, Radni Gminy Haczów –  Józef Kołodziej i  Grzegorz Filak, Ksiądz Proboszcz Władysław Pucia oraz Siostry Służebniczki z Jasionowa.

Sołtys powitał zebranych gości, zapraszając do wspólnego połamania się opłatkiem oraz do przygotowanego poczęstunku. Uroczystość uświetnił występ zespołu tanecznego ADEPT, działającego pod patronatem Stowarzyszenia Razem dla Jasionowa oraz koncert kolęd i marszy w wykonaniu Orkiestry Dętej z Jasionowa. Nie obyło się oczywiście również bez wspólnego kolędowania ze scholą, do którego włączyli się ochoczo wszyscy goście. 

foto: www.ry-sa.pl