Już po raz kolejny w szkole w Malinówce odbyło się spotkanie z podróżnikiem Bartłomiejem Machowskim. Tym razem uczniowie mieli okazję przenieść się na Pogranicze – terytorium trzech państw graniczących ze sobą: Polski, Niemiec i Czech.

Była to wspaniała okazja, by zwiedzić nieznane tereny, zobaczyć najstarsze zabytki i krainy geograficzne, poznać historię, ciekawostki i legendy związane z tymi miejscami.

Uczniowie przeżyli niesamowitą przygodę, ale też powtórkę z przyrody, geografii czy historii. Odważniejsi próbowali swoich sił w odgadywaniu legendarnych miejsc, nazwisk postaci historycznych i związanych z nimi wydarzeń bądź zmagali się w czytaniu staropolskich tekstów. Każdy wnikliwie obserwował fascynujące zdjęcia, często poparte przygodami i przeżyciami podróżnika.

Prelekcja była niesamowitą wycieczką w nieznane. Mamy nadzieję na kolejne spotkania i na pobyt w innych, również atrakcyjnych miejscach.