Uczniowie Gimnazjum w Haczowie biorą corocznie udział w konkursie plastycznym organizowanym przez  Komendę Policji w Brzozowie pt: Bezpieczne Wakacje ,który ma na celu kształtowanie pozytywnych zachowań i wybieranie  bezpiecznych form spędzania wolnego czasu w okresie wakacji przez dzieci i młodzież.

W tegorocznym konkursie wzięło udział 20 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu brzozowskiego. Na konkurs nadesłano 227 prac, które były oceniane w trzech kategoriach wiekowych.
Komisja konkursowa w kategorii od 10 -12 lat przyznała II i III miejsce a także wyróżnienie za pomysłowość i oryginalność wykonania  uczennicom naszej szkoły.

II miejsce zdobyła uczennica klasy IIb Marcelina Macyk,
III miejsce przypadło w udziale Wiktorii Szkółce uczennicy klasy IIIb,
wyróżnienie otrzymała Aleksandra Janocha z klasy II a.

Nagrodzonym uczennicom oraz pani Danucie Pelc, nauczycielowi plastyki, po opieką której uczennice wykonały swoje prace serdecznie gratulujemy.