W ramach zainicjowania szkolnych obchodów Dnia Papieskiego uczniowie klas gimnazjalnych zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie czytelniczo-literackim, którego tematyka dotyczyła tegorocznego hasła Dnia Papieskiego - „Bądźcie świadkami miłosierdzia”.

Celem konkursu było przede wszystkim propagowanie wartości, które słowem i czynem promował Jan Paweł II, kształtowanie postaw chrześcijańskiego miłosierdzia oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych, literackich i informatycznych. Zadaniem uczniów było napisanie pracy literackiej odnoszącej się do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego.

W jury konkursowym zasiedli przedstawiciele zespołu przedmiotów humanistycznych: polonista - P. Marta Matusz i katecheta - ks. Paweł Wota oraz organizator – Małgorzata Knurek. Po zapoznaniu się z tekstami konkursowymi zdecydowali oni, że:

1. miejsce zajmie Kornelia Zywar (III G) za wiersz „Bądźcie świadkami miłosierdzia”
2. miejsce zajmie Karolina Leśniak (II G) za wiersz „…” ( Życie niby tak proste i łatwe)
3. miejsce zajmie Szczepan Tomkowicz (II G) za wiersz  „…” (Nie bardzo wiemy)

Podczas rozstrzygnięcia autorzy zaprezentowali swe wiersze rówieśnikom oraz otrzymali papieskie dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora.

Małgorzata Knurek