25 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół w Trześniowie odbył się Gminny Konkurs Literacki „Świat najpiękniejszych baśni”. Zorganizowały go nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej – Pani Dorota Ladzińska i Pani Beata Łotuszka. Do konkursu przystąpili uczniowie klas drugich i trzecich ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Uczestnicy konkursu pracowali w czteroosobowych drużynach, rozwiązując osiem zadań, które obejmowały znajomość przeczytanych baśni oraz najważniejszych faktów z życia i twórczości Andersena. Zadania konkursowe miały urozmaiconą formę były to  m. in. zagadki, krzyżówka oraz puzzle z rysunkami ilustrującymi baśniowych bohaterów.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury pod przewodnictwem Pani Dyrektor ZS w Trześniowie Aliny Prorok. Po dokładnym sprawdzeniu prac i ocenie rozwiązania poszczególnych zadań komisja wyłoniła zwycięzców:

I miejsce: drużyna Szkoły Podstawowej  w Trześniowie w składzie: Dominika Siudyła, Amelia Zubik, Patrycja Krawiec, Miłosz Ziemiański;
II miejsce: drużyna Szkoły Podstawowej we Wzdowie w składzie: Wiktoria Motyl, Damian Mazur, Kamil Macyk, Norbert Herbut;
III miejsce: drużyna Szkoły Podstawowej w Malinówce w składzie: Emilia Haznar, Zuzanna Haznar, Emilia Kwolek, Natalia Śnieżek.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Wszyscy otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i słodycze.

Konkurs był nie tylko ogromnym przeżyciem dla uczestników i opiekunów, ale również dobrą zabawą – towarzyszyła mu miła, pełna zdrowej rywalizacji atmosfera, wspólne rozmowy i tańce integracyjne.

Dorota Ladzińska
Beata Łotuszka