Dnia 16.02.2016 w Bibliotece Publicznej w Jabłonicy Polskiej odbyło się szkolenie, prowadzone przez pracownicę ODR w Haczowie, Panią Krystynę Czubat. Tematem szkolenia były „Płatności bezpośrednie” przyznawane, co roku tym, którzy prowadzą działalność rolniczą, co najmniej na 1 ha użytków rolnych i utrzymują go w dobrej kulturze rolnej.

W spotkaniu uczestniczyło12 zainteresowanych osób. Pani Krystyna jak zawsze wyczerpująco omówiła kryteria, jakie obowiązują przy składaniu wniosków. Zachęcała do przeglądania ciekawych stron internetowych w tym obszarze tematycznym tym bardziej, że w bibliotece jest bezpłatny dostęp do sieci Internet. Nie zabrakło przy tym tematów pośrednio związanych z działalnością rolniczą, a więc jak można zwalczać uciążliwe chwasty, szkodniki, jakie nowości pojawiły się na rynku rolnym oraz gdzie można uzyskać fachową poradę na interesujący nas temat. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Serdecznie dziękujemy uczestnikom i organizatorom i zapraszamy na inne spotkania prowadzone w bibliotekach.

Grażyna Serafin