Świątynie, freski, sztuka malarska, tradycje i bogata historia miasta, to dziedzictwo przeszłości, które można poczuć tylko we Lwowie. Okazją do tego był pobyt Obrzędowego Zespołu Ludowego „Trześniowianie” w mieście, które już w XIX w. obok Krakowa było polskim ośrodkiem intelektualnym cieszącym się swobodą rozwoju polskiej i ukraińskiej kultury i nauki. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego – najstarszej zabytkowej nekropolii Lwowa. Cmentarz jest miejscem spoczynku wielu ludzi kultury, nauki i polityki zasłużonych zarówno dla Polski jak i Ukrainy. Na cmentarzu znajduje się wiele zabytkowych nagrobków o wysokiej wartości artystycznej, to istna galeria sztuki w różnych stylach, finezyjne kształty, pełne majestatu rzeźby nagrobne i zdobienia nie pozwalają przejść obojętnie. Przechadzając się pomiędzy starymi nagrobkami i napotykając miejsca pochówku sławnych polaków zauważyć można, iż narodowe mniejszości przeplatają się z polską większością.

Położony tuż obok Cmentarz Obrońców Lwowa zwany często Cmentarzem Orląt Lwowskich - to miejsce bardzo szczególne i naznaczone ogromną dozą emocji, miejsce pamięci i pomnik historii. Znajdują się tu mogiły uczestników obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej, poległych w latach 1918–1920. Spośród pochowanych tam prawie 3 000 żołnierzy, większość to Orlęta Lwowskie, czyli młodzież szkół średnich i wyższych.

Ważnym punktem pobytu we Lwowie był spektakl w Operze Lwowskiej - „Zaporożec za Dunajem” o życiu ukraińskich kozaków na obczyźnie pod władzą tureckiego sułtana. Po zakończeniu spektaklu mieliśmy okazję podziwiać wnętrze opery i gmach teatru, który jest bardzo ciekawym budynkiem architektonicznym i ważnym akcentem urbanistycznym miasta, obfituje w dekoracje malarskie i rzeźbiarskie nawiązujące do sztuki teatralnej.

Wśród pozostałych atrakcji Lwowa, które znalazły się w planie wycieczki na uwagę zasługuje Katedra Ormiańska, Katedra Łacińska, Wały Hetmańskie i pomnik Adama Mickiewicza, Browar, Apteka Muzeum - gdzie pracował Ignacy Łukasiewicz oraz Stary Rynek wokół którego wznoszą się liczne kamieniczki różniące się zarówno wiekiem, stylem architektonicznym, jak i wartością artystyczną budynków. Każda z nich jest inna i ma inną historię, ich zewnętrzne kształty to istny kalejdoskop stylu i smaku.

Turystyczny pobyt Zespołu we Lwowie stał się okazją do prezentacji osiągnięć i przedstawienia spektaklu ludowego mającego na celu popularyzację tańca i śpiewu ludowego. Spektakl nawiązuje do tradycji weselnych minionych czasów. „Trześniowianie” to wielopokoleniowy zespół artystów amatorów, których łączy wspólna pasja podtrzymywania tradycji ludowej dająca możliwość wszechstronnego rozwoju i uwrażliwienia na odbiór kultury. Poprzez widowiska obrzędowe kultywujemy dawne zwyczaje, sięgając do tradycji i obrzędów weselnych wsi Trześniów. Cały tekst napisany jest w gwarze regionalnej, a stroje, w których występują aktorzy wzorowane są na miejscowej tradycji. Pobyt Zespołu we Lwowie miał miejsce w dniach 23-24 czerwca 2016 r. w porozumieniu i za zgodą Mera miasta.

Występ we Lwowie jako znanym ośrodku sztuki i bogactwa kulturowego spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem, a słuchaczom dostarczył wielu wzruszeń i pozwolił na sentymentalny powrót do korzeni i dziedzictwa przodków. Ciekawe teksty w oryginalnej gwarze, dowcipne przyśpiewki, swoboda sceniczna, głosy solistów i tradycyjne stroje przykuwały uwagę wielu miejscowych jak i turystów. Z dużym uznaniem spotkał się też śpiew Zespołu w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie (potocznie zwanej Katedrą Łacińską), który jest kościołem katedralnym Mieczysława Mokrzyckiego – Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego.

Wyrażamy ogromną radość z faktu, iż zespół mógł uczestniczyć w jednym z wielu przedsięwzięć artystycznych w mieście tak bogatym kulturowo. Działalność zespołu to inicjatywa służąca umacnianiu tożsamości regionalnej i kultywowaniu tradycji narodowej, a zaangażowanie artystów amatorów pomaga łączyć tradycje z nowoczesnością i wpływa na prężny rozwój Gminy Haczów pod względem kulturalnym.

Obrzędowy Zespół Ludowy „Trześniowianie” działa pod kierownictwem Pana Tadeusza Wójcika i patronatem Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie, któremu składamy serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji wyjazdu.