Drugi raz Szkoła Podstawowa w Haczowie otrzymała  certyfikat „ WIARYGODNA SZKOŁA PODSTAWOWA”.  Kapituła programu Wiarygodna Szkoła przyznała ten tytuł na podstawie danych pochodzących z bazy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, który wielokrotnie przeprowadzał w szkole badania i analizy umiejętności uczniów. Dzięki osiągnięciu przez szkołę wysokich wyników z egzaminów zewnętrznych: 8 stanin w części polonistyczno - matematycznej - jedyny i najwyższy w powiecie brzozowskim oraz 7 stanin z języka angielskiego – także najwyższy w powiecie, szkoła kolejny raz znalazła się w elitarnym gronie najlepszych szkół w Polsce.

Wyróżnienie w programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom.

Program Wiarygodna Szkoła powstał z inicjatywy dyrektorów szkół, a także został zaopiniowany przez ekspertów, którzy współpracują z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają bardzo dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych.

Osiągnięte wyróżnienie podnosi rangę i wzmacnia wizerunek szkoły, a tym samym dobrze promuje naszą miejscowość na terenie całego kraju.