Świąteczny nastrój już zagościł do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie, gdzie 14 grudnia 2016r. odbyło się spotkanie wigilijne.

Uczestniczyli w nim podopieczni placówki, ich rodzice, pracownicy oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Besko Mariusz Bałaban, ks. prałat Kazimierz Kaczor, ks. proboszcz Adam Zaręba, ks. wikariusz Grzegorz Urban, kierownik PCPR Brzozów Zofia Foryś, dyrektor PCPR Krosno  Agnieszka Zygarowicz, kierownik GOPS Haczów Stanisława Stepek, wolontariusz WTZ Stanisław Wielobób, zarząd PSOUU Koło Haczów: przewodnicząca Urszula Madej oraz Bogumiła Głuszyk, Teresa Szczepanik i Krystyna Szafran.

Wigilijne spotkanie rozpoczął Kierownik WTZ Tomasz Bok, witając wszystkich przybyłych gości. Zgodnie z tradycją odczytano fragment Pisma Świętego, po czym wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Następnie zasiedliśmy do wspólnego stołu, by delektować się potrawami wigilijnymi i ciastami domowego wypieku.

Nadchodzące święta są okresem wielu przemyśleń, podsumowaniem naszych dotychczasowych działań. Realizowaliśmy je nie tylko dla siebie, ale również dla tych, na rzecz których pracowaliśmy i pracujemy, starając się ze wszystkich sił pomagać i wspierać w pokonywaniu wszelkich barier.

Właśnie takie spotkania wigilijne są okazją do zacieśnienia więzi między sobą oraz do integracji. Bez względu na bariery, które czasami nas dzielą, jednak niejednokrotnie sprawiają, że łączą nas w jedną rodzinę, rodzinę osób sobie życzliwych.

Na te zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowych radosnych świąt. Wielu Bożych błogosławieństw na ten wspaniały czas Narodzenia Pańskiego. Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Maria Ekiert