Wigilia Bożego Narodzenia to szczególny i piękny czas, czas pojednania i miłości, czas w którym wszyscy stajemy się sobie bliżsi…

Po raz kolejny Seniorzy z Haczowa spotkali się na wspólnej wigilii, zorganizowanej przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Haczowie na czele z Przewodniczącą Panią Aleksandra Ekiert.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Przewodniczący Rady Gminy Haczów Piotr Tasz, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Robert Szmyd, Radni Mieczysław Józefczyk, Andrzej Błaż, Józef Cynkar i Marek Rozenbajgier, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Sołtys Ryszard Błaż, ks. Prałat Kazimierz Kaczor, ks. Proboszcz Adam Zaremba, ks. Wikariusz Grzegorz Urban, Prezes OSP Edward Rozenbajgier oraz lekarz Wacław Frydrych.

Tak, jak zwyczaj każe, spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem przez ks. Prałata Kazimierza Kaczora opłatków. Później wszyscy zebrani łamiąc się białym opłatkiem składali sobie świąteczne życzenia. Przy zapalonych świecach, suto zastawionych stołach, ozdobionych stroikami z gałązek spożywali potrawy wigilijne: barszcz czerwony z uszkami, gołąbki, rybę i pierogi przygotowane przez Panie z KGW.

Ten nastrojowy, wyjątkowy wieczór umilały występy dzieci z Ochronki św. Józefa, zespołu „Haczowanie”, chóru szkolnego "Kamerton" pod kierownictwem Pani Marty Soboty oraz koncert orkiestry dętej "Hejnał".

Edyta Parysz