Sprawdzian po szkole podstawowej został przeprowadzony 5 kwietnia 2016r. Sprawdzian podobnie jak w ubiegłym roku składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Część 1. zawierała zadania z języka polskiego i matematyki.

Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut. W niektórych zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź, a w innych – samodzielnie ją formułowali, np. pisali opowiadanie albo zapisywali rozwiązanie zadań z matematyki.

Część 2. zawierała zadania z języka obcego nowożytnego.

Był to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut. We wszystkich zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź.

W Gminie Haczów do sprawdzianu przystąpiło 98 uczniów z sześciu szkół podstawowych. Średnie wyniki procentowe jakie osiągnęli szóstoklasiści z Gminy Haczów są najwyższe  w powiecie brzozowskim i wyniosły 69%.

Najwyższy wynik w powiecie z języka polskiego i matematyki uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej w Haczowie – średnia 78%: stanin 8-ty w 9-cio stopniowej skali. Bardzo wysoki wynik uzyskali również uczniowie Szkół Podstawowych we Wzdowie i Jasionowie uzyskując średnią punktów z języka polskiego i matematyki 68% i tym samym plasując się w pierwszej piątce najlepszych szkół w powiecie.

W czołówce szkół które najlepiej napisały sprawdzian z języka angielskiego były Szkoła Podstawowa we Wzdowie  - średnia 80% i Szkoła Podstawowa w Haczowie średnia 78%. Tabela wyników sprawdzianu w gminie Haczów (źródło OKE).

NAZWA SZKOŁY Liczba uczniów piszących arkusz standard. Procent uczniów z zaśw. o dysleksji Średni wynik ogółem w % Stanin - część I Średni wynik z języka polskiego w % Średni wynik z mat.  w % Liczba uczniów piszących język angielski Średni wynik z języka ang. w % Stanin - język ang.
SP im. Jana Wyżykowskiego w Haczowie 30 40 78 8 79 76 30 79 7
SP we Wzdowie 13 15 68 7 73 63 13 80 7
SP w Jasionowie 11 0 68 7 73 63 11 65 4
SP im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Trześniowie 20 0 63 5 75 52 20 60 3
SP przy Zespole Szkół w Jabłonicy Polskiej 12 8 65 6 75 55 12 64 4
SP przy Zespole Szkół w Malinówce 12 8 59 4 65 53 12 71 5
wyniki sprawdzianu j.pol., mat - stanin
wyniki sprawdzianu j.ang - stanin

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach 18 - 20 kwietnia  2016 r.

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W roku szkolnym 2015/2016 do egzaminu gimnazjalnego w Gminie Haczów przystąpiło 86 uczniów z sześciu gimnazjów. Średnie wyniki procentowe jakie osiągnęli gimnazjaliści z Gminy Haczów z poszczególnych części egzaminu są najwyższe  w powiecie brzozowskim. Ze średnimi wynikami mieszczącymi się w pierwszej dwunastce najlepszych gimnazjów powiatu znalazły się wszystkie gimnazja z gminy Haczów. Bardzo wysokimi wynikami poszczycić się mogą Gimnazjum w Trześniowie – uzyskując pierwsze miejsce w powiecie oraz Gimnazjum w Haczowie – trzecie miejsce w powiecie.

Wyniki jakie uzyskały szkoły z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego w 9-cio stopniowej skali staninowej kształtują się następująco:

wyniki egz. gimnazjalnego
Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza
Nazwa szkoły  Liczba piszących  Procent uczniów z zaśw. o dysleksji (%)  Język polski (%)  Język polski - stanin  Historia i WOS (%)  Historia i WOS - stanin  Mat. (%)  Mat. - stanin  Przedmioty przyrod. (%)  Przedmioty przyrod. -  stanin
Gimnazjum w Haczowie 31 45 76 7 62 7 55 7 60 8
Gimnazjum w Malinówce przy Zespole Szkół w Malinówce 9 22 79 8 60 7 60 7 54 6
Publiczne Gimnazjum we Wzdowie 6 0 69 5 57 6 54 7 58 7
Publiczne Gimnazjum w Jabłonicy Polskiej 10 30 80 8 70 8 54 7 55 7
Publiczne Gimnazjum w Trześniowie 18 22 80 8 63 7 56 7 57 7
Gimnazjum w Jasionowie 12 0 81 8 66 8 53 6 59 7

Język angielski Język niemiecki
Nazwa szkoły  Liczba uczniów - poziom podst.  Poziom podst. (%)  Poziom podst. - stanin  Liczba uczniów - poziom rozsz.  Poziom rozsz. (%)  Liczba uczniów - poziom podst.  Poziom podst. (%)  Poziom podst. - stanin  Liczba uczniów - poziom rozsz.  Poziom rozsz. (%)
Gimnazjum w Haczowie 27 72 7 27 45 4 58 5
Gimnazjum w Malinówce przy Zespole Szkół w Malinówce 9 61 5 9 36
Publiczne Gimnazjum we Wzdowie 4 67 6 4 31 2 48 4
Publiczne Gimnazjum w Jabłonicy Polskiej 10 59 5 10 41
Publiczne Gimnazjum w Trześniowie 10 74 7 10 54 8 73 7
Gimnazjum w Jasionowie 12 47 3 12 31