W dniu 9 stycznia 2016 r. odbyła się coroczna Zabawa Karnawałowa dla osób niepełnosprawnych zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Haczowie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Haczowie.

Na parkiecie bawiły się dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne – podopieczni PSOUU, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wójt Gminy Haczów – Stanisław Jakiel, Ks. Prałat - Kazimierz Kaczor, Dyrektorzy i przedstawiciele Domów Pomocy Społecznej w Krośnie i Iwoniczu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach.

Wszystkich zaproszonych gości oraz uczestników zabawy przywitała wieloletnia Przewodnicząca Zarządu PSOUU – Pani Urszula Madej, a modlitwę poprowadził Ks. Prałat Kazimierz Kaczor. Po poświęceniu opłatków wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2016 Roku. W imprezie uczestniczyło ok. 200 osób.

Częścią artystyczną były Jasełka wystawione przez podopiecznych Dziennego Centrum Aktywności i Warsztatu Terapii Zajęciowej – placówek prowadzonych przez PSOUU.

Wspólna zabawa w tanecznych rytmach w znacznym stopniu poprawia stan psychiczny i emocjonalny osób niepełnosprawnych, wpływa bardzo pozytywnie na pokonywanie barier między środowiskiem osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz na integrację z lokalnym środowiskiem. Zabawa jest jednym z najbardziej oczekiwanych momentów przez naszych podopiecznych, daje im poczucie własnej wartości i solidarności z innymi, tak ważnej w procesie rehabilitacji. To jeden z nielicznych momentów kiedy rodzice i opiekunowie mogą na chwilę oderwać się od codziennych trosk i obowiązków, wymienić doświadczenia i porozmawiać o tematach tak dla nich ważnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z naszego zaproszenia, a w szczególności osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzicom, że mimo trudności, jakie stawia przed nimi życie, dotarli do nas i uczestniczyli jak co roku we wspólnej zabawie.

Impreza została zorganizowana dzięki dofinansowaniu Gminy Haczów oraz pomocy darczyńców wpłacających darowizny na działalność statutową PSOUU.

Składamy też gorące podziękowania Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Wypoczynku za wynajęcie sali i zaplecza kuchennego, pracownikom PSOUU za organizację zabawy i przygotowanie posiłków oraz pracownikom GOPS za pomoc przy organizacji i w czasie zabawy oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia imprezy.

Bożena Szmyd