Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie, Zespół Szkół Trześniowie, oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie byli organizatorami zimowego wypoczynku dla dzieci z klas od IV do VI Szkoły Podstawowej w Trześniowie. Zimowisko trwało od 15 do 19 lutego 2016 r.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach ruchowo-tanecznych, plastycznych, grach i zabawach, które prowadzili pracownicy: Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie ( zajęcia plastyczne – Renata Czerwińska, zajęcia taneczne – Urszula Marchewka), z Zespołu Szkół w Trześniowie (zajęcia sportowe- Paulina Szurlej), z Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie Filia w Trześniowie (zajęcia świetlicowe- Bożena Krępulec).

Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach rytmicznych, szybko uczyły się kroków tanecznych, podczas zajęć plastycznych rozwijały umiejętności manualne i zmysł artystyczny, bardzo chętnie uczestniczyły w grach, zabawach, były zdyscyplinowane i zaangażowane.

Nauczyciele ze szkoły w Trześniowie dbali o bezpieczeństwo uczestników podczas pobytu w szkole oraz wycieczce do kina w czasie Zimowiska.

Uczestnicząc w „Zimowisku” dzieci spędzały te kilka dni ferii w sposób twórczy, pełen radości i niespodzianek (nauka tańca towarzyskiego, nowatorska forma prowadzenia zajęć plastycznych, dynamiczne zajęcia sportowe ). Posiłki dla uczestników zimowiska zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie.

Jednym z punktów programu był wyjazd do kina „Sokół” w Brzozowie na film „Robaczki z zaginionej doliny”. W drodze powrotnej dzieci wstąpiły na obiad do Dworku na Bziance. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie edukacyjne z funkcjonariuszem policji dzielnicowym z Komisariatu w Haczowie . Głównym tematem było bezpieczne poruszania się po drogach, bezpieczeństwo indywidualne ucznia oraz profilaktyka uzależnień (dopalacze, nikotynizm) . Zorganizowanie aktywnej formy wypoczynku dla dzieci było możliwe dzięki życzliwości i osobistemu zaangażowaniu Pani Dyrektor Aliny Prorok , nauczycieli i obsługi z Zespołu Szkół w Trześniowie.

Zimowisko w Trześniowie zostało sfinansowane przez Wójta Gminy Haczów ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Haczowie oraz ze środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie.

Dyrektor GOKiW w Haczowie
Maria Rygiel