Gmina Haczów zajęła wysokie miejsce w rankingu najbardziej aktywnych gmin, opracowanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy na podstawie danych statystycznych za 2015 rok. Wśród 160 gmin naszego województwa zajęliśmy 21. miejsce.

Przy ocenie brane pod uwagę były:

- dochody ogółem,
- dochody na 1 mieszkańca,
- wydatki ogółem,
- wydatki na 1 mieszkańca,
- udział dochodów własnych w dochodach ogółem,
- udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
- udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem
- udział liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców,
- liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców,
- saldo: dochody ogółem na 1 mieszkańca-wydatki ogółem na 1 mieszkańca.

W tegorocznej, dziewiątej edycji rankingu nagrody zwycięzcom w obecności przedstawicieli wojewody, marszałka województwa i licznego grona wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, wręczał Stanisław Sowa redaktor naczelny Nowin.

Ostateczne wyniki rankingu Złota Setka Gmin Podkarpacia 2016 przedstawił dr Krzysztof Kaszuba, prezes Małopolskiego Instytutu Gospodarczego w Rzeszowie, współorganizator rankingu Aktywna Gmina Podkarpacia.

Celem tej inicjatywy jest analiza rozwoju społeczno-gospodarczego 160 podkarpackich gmin oraz poszukiwanie i promowanie najciekawszych pomysłów i przykładów wzmacniających potencjał podkarpackich gmin

dr Krzysztof Kaszuba

Z wynikami rankingu mogliśmy zapoznać się w wydaniu Nowin z 14 grudnia 2016 r.

wyniki rankingu