3 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół we Wzdowie odbył się Gminny Konkurs Matematyczny zorganizowany przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej tejże szkoły. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci, stwarzanie im możliwości sprawdzenia i porównania swoich umiejętności matematycznych z innymi.

W konkursie wzięło udział 18 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich ze szkół Gminy Haczów. Uczniowie tworzyli 3- osobowe drużyny, każda z nich przyjęła nazwy działań matematycznych. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany był osobny zestaw zadań i łamigłówek matematycznych. Dzieci mogły wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu : sprawnego liczenia , rozwiązywania zadań tekstowych prostych i złożonych, logicznego myślenia i rozumienia pojęć matematycznych. Oprócz intelektualnego wysiłku dzieci bawiły się ruchowo, poznały pląs tematyczny. Uczniowie współpracowali w grupie zdobywając punkty dla całej drużyny. Różnorodność zadań i działań podjętych podczas konkursu sprawiła wiele radości najmłodszym matematykom, dostarczyła miłych  przeżyć i zadowolenia z osiągniętych sukcesów, zachęciła uczniów do poznania zasad zdrowej rywalizacji. Podczas konkursu wykorzystano wiele środków dydaktycznych, m.in. koło fortuny wykonane przez uczniów kl. II gimnazjum w ramach projektu „ Ciekawe liczby w matematyce”.

Konkurs przebiegł zgodnie z regulaminem. Uczniowie pracowali wytrwale,   z wielkim zaangażowaniem i ambicją podchodzili do zadań, zdobywając punkty. Największą liczbę punktów i tym samym zwycięstwo oraz tytuł „ZNAWCÓW MATEMATYKI” wywalczyli sobie uczniowie:

Szkoły Podstawowej z Trześniowa -  I  MIEJSCE
Szkoły Podstawowej z Malinówki -   II MIEJSCE
Szkoły Podstawowej z Jabłonicy Polskiej -  III MIEJSCE

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy!
Marzena Mazur- Szpak