W dniu 14 stycznia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyła się „Zabawa Choinkowa” dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zabawę tę zorganizowali: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną Koło w Haczowie („PSONI”) razem z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Haczowa oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Wzięło w niej udział 200 osób. Były to delegacje z placówek: Dziennego Centrum Aktywności z Beska i Haczowa, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Haczowa, dzieci i młodzież z gminy Haczów potrzebujący pomocy, a nie uczęszczających do w/w placówek, delegacje z zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej: Krosno Nr 1, Krosno Nr 2, Brzozowa, Iwonicza od ojców Bonifratrów, Środowiskowego Domu Pomocy z Izdebek. Swoją obecnością zaszczycili nas również księża  Adam Zaremba, Kazimierz Kaczor oraz siostra Urszula Skubisz.

W bożonarodzeniowy nastrój wprowadzili wszystkich podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez przedstawienie „Jasełek” i odśpiewanie kolęd. Po ich zakończeniu księża pobłogosławili opłatki. Po odmówieniu modlitwy wszyscy składali sobie życzenia dzieląc się opłatkiem.

Podczas zabawy każdy mógł skosztować wyśmienitych dań obiadowych, sałatek i pysznych ciast. Nie zabrakło również wspaniałej zabawy tanecznej przy dobrej muzyce, jaką zafundował nam zespół muzyczny z Trześniowa. Za oknami śnieżyca, ślisko i mróz, a w środku budynku radośnie, wszystkim dopisują dobre humory. Taki dzień zdarza się tylko raz w roku, trzeba go mieć więc długo w pamięci.
Stowarzyszenie PSONI jest organizacją pozarządową i bezdochodową. Posiadamy jedynie środki celowe na działalność bieżącą prowadzonych placówek. Nie byłoby corocznej imprezy, a już 24-tej, gdyby nie wsparcie finansowe Urzędu Gminy z Haczowa i Beska. Również pomoc rodziców uczestników  Warsztatów Terapii Zajęciowej i Dziennego Centrum Aktywności jest dla nas istotna. Wspomagają nas oni pysznymi wypiekami i produktami, które można degustować na zabawie.

Nie można zapomnieć także o kadrze WTZ, która przygotowała wszystkie posiłki oraz o Paniach z GOPS, które nakrywały stoły i roznosiły dania.

Podziękowania należą się również pracownikom WTZ, którzy wraz z uczestnikami w ramach terapii zajęciowej przygotowali Jasełka.

Zabawa Choinkowa nie odbyłaby się gdyby Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku nie udostępniłaby sali tanecznej z zapleczem kuchennym, a Koło Gospodyń Wiejskich naczyń.

Wszystkim składamy serdeczne podziękowania za okazaną pomoc w zorganizowaniu tej zabawy.

Zarząd Koła
„PSONI”