Jak co roku, Szkoła Podstawowa w Haczowie brała udział w ogólnopolskiej, wielkiej zbiórce monet w ramach akcji „Góra Grosza”.

Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną- w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. W ubiegłym roku środki ze zbiórki ostały przeznaczona na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, komputerów, turnusy rehabilitacyjne, stypendia, remonty.

Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne- pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Nasi uczniowie jak zwykle nie zawiedli, każdy przynosił tyle, ile mógł, w myśl zasady: „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”.

W sumie udało nam się zebrać 20205 sztuk monet o łącznej wartości aż 691,82 zł!

Organizacją „Góry Grosza” zajął się, jak co roku Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest pani Dominika Bobola. Klasa, która zebrała najwięcej monet została nagrodzona słodkim upominkiem. W tym roku bezkonkurencyjna okazała się klasa III a, która zdobyła wszystkie nagrody.