Tradycyjnie w Szkole Podstawowej w Haczowie Dzień Dziecka obchodzony jest jako Dzień Sportu Szkolnego.

O godz. 8.00 wychowawcy spotkali się ze swoimi klasami i rozdali im upominki przygotowane przez Radę Rodziców. Następnie wszyscy uczniowie i nauczyciele zebrali się na boisku „Orlik”. Po rozgrzewce przeprowadzonej przez p. Martę Sobotę do znanych i lubianych melodii rozpoczęły się rozgrywki sportowe w dwu kategoriach wiekowych: klasy I – III i klasy IV – VI. Wszystkie klasy rywalizowały w pięciu konkurencjach, przygotowanych przez p. Piotra Ekierta: tor przeszkód z płotkami, bieg w workach, bieg z dwiema piłkami, bieg z przewlekaniem szarfy oraz rzut do ruchomego celu; klasy IV – VI walczyły dodatkowo w sztafecie szybkościowej z pałeczką sztafetową.

Opiekunami drużyn byli wychowawcy klas, a sędziami p. wicedyrektor Bożena Folta, ks. proboszcz Adam Zaremba, p. Beata Baran oraz p. Aneta Pojnar.

Dzieci świetnie się bawiły, twardo ze sobą rywalizowały. Klasy wykrzykiwały przygotowane hasła dopingujące sportowców. Było dużo zabawy, radości, śmiechu i oklasków. Szczególnie dużo braw zebrała klasa pierwsza, która nie dość, że najmłodsza, to liczy zaledwie 10 uczniów, więc wszystkie pierwszaki brały udział w każdej konkurencji, gdy w starszych klasach uczniowie w poszczególnych konkurencjach mogli się zmieniać.
Wyniki współzawodnictwa prezentuje tabela:

Miejsce

Kategoria klas I - III

Kategoria klas IV - VI

I

IIIB

VB

II

IIIA

VIB

III

IIA

VIA


Wszystkie drużyny otrzymały okolicznościowe dyplomy, a zdobywcy pierwszych miejsc – nagrody.