Dnia 16 marca 2017r w Zespole Szkół w Jabłonicy Polskiej miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, którego celem było  wykonanie i zaprezentowanie eksperymentu naukowego. W konkursie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Uczniowie przed licznie zgromadzoną widownią zaprezentowali wykonane przez siebie doświadczenia pokazowe z dziedziny fizyki i chemii. Można  było zobaczyć między innymi: działający „czynny wulkan”’, mieszanie się barwników w mleku i ich rozdzielanie , skaczące jajko poddane kąpieli w occie,  nurka Kartezjusza oraz piłeczkę podtrzymywaną przez podmuch powietrza z suszarki.

Część doświadczeń wykonanych przez uczniów poparta była  prezentacjami multimedialnymi zawierającymi  własne zdjęcia i filmy dotyczące przebiegu doświadczeń wykonanych w domu.

Pokaz doświadczeń wykonanych  przez uczniów cieszył się dużym zainteresowaniem, zachęcając  w ten sposób innych do eksperymentowania oraz poszukiwania ciekawostek z dziedziny nauki w literaturze, czasopismach i Internecie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Szkolny organizator konkursu:

Dorota Sabat