„Aby wyznaczyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło”.

Te słowa C. K. Norwida były mottem tegorocznych obchodów Dnia Patrona Szkoły w Zespole Szkół w Trześniowie.

W uroczystości udział wzięli:

- Dyrektor CUW w Haczowie Pani Grażyna Wdowiarz, reprezentująca Wójta Gminy Haczów,
- Radni Rady Gminy Haczów – Pan Tadeusz Wójcik oraz Pan Jan Siudyła,
- Przewodniczący Rady Miasta Sanoka Pan Roman Babiak,
- Delegacja Sanockiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. II Pułku Strzelców Podhalańskich w osobach: Prezesa Koła Płk. Andrzeja Iskrowicza, Płk. dra Tomasza Kędry, Płk. Marka Borkowskiego i sierż. Ryszarda Proroka,
- Kpt. Krzysztof Godek – reprezentujący Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sanoku,
- Płk. Bolesław Wolanin – członek Zarządu Głównego ZWiR WP,
- Płk. Krzysztof  Juszczyk – Prezes Wojewódzkiego Podkarpackiego Oddziału ZWiR WP w Sanoku

oraz Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Trześniowie.

Punktualnie o godz. 11.00., po wprowadzeniu pocztu sztandarowego zebrani odśpiewali hymn szkoły. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Alina Prorok, która w swoim wystąpieniu przedstawiła m.in. postać Patrona w oczach jego młodszego syna Zygmunta, który poświęcił ojcu książkę „Generał Bronisław Prugar – Ketling. Wspomnienia syna”. Zwróciła również uwagę na znaczenie osobowości Patrona jako wzorca osobowego dla młodzieży.

Następnym punktem programu było wręczenie odznaczeń za zasługi dla nauki i kultury, obronności kraju, krzewienia patriotyzmu wśród młodego pokolenia oraz upowszechniania kultu Najświętszej Maryi Panny. Odznaczenia otrzymali: Płk dr Tomasz Kędra, Płk Marek Borkowski, Kpt. Krzysztof Godek, Pan Roman Babiak oraz Pani Dyrektor Alina Prorok. Wręczenia dokonali – Płk Bolesław Wolanin oraz Płk Krzysztof Juszczyk.

W dalszej części spotkania uczniowie klas IV i V, wspomagani przez solistów i chór, przybliżyli zebranym sylwetkę Gen. Bronisława Prugara-Ketlinga. Na scenie pojawiali się kolejno aktorzy prezentujący postać Patrona od czasów dzieciństwa, poprzez naukę w gimnazjum, studia uniwersyteckie, służbę w armii austriackiej, niewolę sowiecką, bitwę warszawską, wojnę z hitlerowskimi Niemcami w latach z 1939 – 1940, aż po rok 1947.

Do zadumy i refleksji nad ludzkim losem skłoniły zgromadzonych przepięknie wykonane piosenki: „Modlitwa do Dobrego Boga” (Paulina Wojtuń – kl.II Gim.), „Pytasz Mnie o  Polskę" (Adrian Orłowski – kl.II Gim.) i „Miejcie nadzieję” (Jolanta Ryba – kl.III Gim.). Ostatnim elementem części artystycznej był polonez z wdziękiem odtańczony przez uczniów kl.IV.

Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego do rywalizacji w „Konkursie Wiedzy o Patronie Szkoły” przystąpiły trzyosobowe drużyny reprezentujące kl. VI SP oraz kl. I, II  i III Gimnazjum. Dwa ostatnie zespoły nie dały najmniejszych szans swoim młodszym kolegom. Wykazały się nie tylko dużą wiedzą, ale także refleksem. Ostatecznie, o przysłowiowy włos, lepsza okazała się drużyna, którą tworzyli: Jan Majchrowicz, Jakub Pelc i Adrian Orłowski. Duże brawa należą się także srebrnym medalistkom: Jolancie Rybie, Aleksandrze Bogaczewicz i Dominice Stanikowskiej.

W konkursie plastycznym wśród uczniów klas I-III szkoły podstawowej zwyciężył Jakub Pojnar. Miejsce drugie zajęła Klaudia Kołodziejczyk, a trzecie Paweł Kołodziej i Bartłomiej Wojtuń. W kategorii klas IV-VI SP i I-III Gim. zwyciężyła Gabriela Potocka przed Jolantą Rybą. Na trzecim miejscu uplasowały się: Julia Szczur i Kamila Krawiec.

Wszyscy uczestnicy konkursu „Wiedzy o Patronie Szkoły” i medaliści konkursu plastycznego otrzymali nagrody ufundowane przez Dyrekcję Szkoły i Wójta Gminy Haczów.

Uroczystość przygotowali: Dorota Smoleń, Agata Mika, Piotr Śliwka i Bogusław Malinowski.