W dniu 23 marca br. w Domu Strażaka w Malinówce  odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  "Młodzież Zapobiega Pożarom" - eliminacje gminne.
Zmagania podjęło 23 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Haczów.  W wyniku eliminacji pisemnych do finału zakwalifikowało się  po trzech uczniów z każdej grupy wiekowej.
W wyniku rozgrywek finałowych uczestnicy  zajęli następujące miejsca:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe:

I miejsce - Miłosz Ziemiański  - Szkoła Podstawowa w Trześniowie
II miejsce – Kinga Leczek  - Szkoła Podstawowa w Malinówce
III miejsce –Karolina Kaczkowska  - Szkoła Podstawowa w Haczowie.

II grupa wiekowa – gimnazja:

I miejsce – Kamil Krauz - Gimnazjum w Jabłonicy Polskiej
II miejsce – Tomasz Wojtoń -  Gimnazjum we Wzdowie
III miejsce – Bartłomiej Krawiec - Gimnazjum w Trześniowie.

Do eliminacji na szczeblu powiatowym OTWP zakwalifikowali się:

Kamil Krauz i Miłosz Ziemiański.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia na dalszym etapie Turnieju.