Ci, którzy  nie  szczędzą sił, formują piękne litery, którzy starannie kaligrafują słowa,
są istotami szczęśliwymi...

Dnia 5 maja  w ZS w Jabłonicy Polskiej odbyło się rozstrzygnięcie II edycji szkolnego konkursu kaligraficznego  I Ty możesz zostać mistrzem pióra. Był on skierowany do uczniów klas IV- VI. Jego celem było rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania, rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozpowszechnianie sztuki kaligrafii oraz rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów. Uczestnicy mieli  przepisać ręcznie wybrany wiersz o wiośnie. Ocenie podlegały: płynność pisma , estetyka połączeń literowych, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, kompozycja, staranność
i oryginalność elementów graficznych ( inicjał, ozdobniki) oraz samodzielność. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Mistrzem Pióra została uczennica klasy V Wiktoria Frydrych, natomiast wyróżnienia dostały :
Małgorzata Kielar ( klasa IV ) i Jagoda Tomkowicz( klasa V).

Organizator konkursu:
 Marta Matusz

szkolny konkurs kaligraficzny