12 maja 2017 roku na scenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie prezentowali się uczestnicy Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych KACZUCHA 2017. Było to swoiste święto tańca organizowane już po raz 19 przez Państwowe Pomaturalne Studium Animatorów i Bibliotekarzy w Krośnie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji przeglądu, była "Kaczucha w cyrku".

Na scenie zaprezentowało się ponad 60 zespołów – prawie tysiąc dwieście  uczestników z całej południowo-wschodniej Polski. Gminę Haczów reprezentowały dwie grupy taneczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie -„ADEPT”   funkcjonujący pod patronatem Stowarzyszenia „Razem dla Jasionowa”, oraz „Kometa”.

Dzieci z obu grup tanecznych pod bacznym okiem opiekuna Pani Urszuli Marchewki przygotowały piękne i różnorodne układy. Na scenie sali widowiskowej RCKP było kolorowo, rytmicznie i wesoło. Oprócz części konkursowej na dzieci czekały zabawy, tańce, obiecane kacze pląsy.

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie zorganizował wyjazd dzieci do Krosna , opiekunowie wraz z rodzicami towarzyszyli młodym tancerzom do końca, pomagając w garderobie przygotować dzieci do występów i niecierpliwie czekając na werdykt. Oba zespoły otrzymały „wyróżnienie  kaczego pląsu” oraz dyplomy i drobne upominki.

Renata Czerwińska
Fot. archiwum GOKiW