Dziecięcy Zespół Taneczny „Kometa” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie prowadzony przez instruktora Urszulę Marchewkę, uświetnił  swoim występem zabawę choinkową zorganizowaną 4 lutego 2017r. przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Haczowie.  

Dwie grupy taneczne zaprezentowały się bardzo pięknie w trzech układach tanecznych, rozpoczynając wspólną zabawę wszystkich dzieci. Występ bardzo się podobał; efektowne stroje, ciekawe układy i pomysłowe aranżacje zostały nagrodzone gorącymi brawami.

fot. archiwum GOKiW
Renata Czerwińska