Od początku  stycznia w naszej szkole odbyło się kilka działań, które miały na celu uświadomienie młodzieży o trudnej sytuacji życiowej rówieśników, żyjących w krajach dotkniętych wojną, głodem czy klęskami żywiołowymi.

Najpierw odbyły się w klasach pogadanki oraz projekcja filmu i zdjęć przedstawiających problemy dzieci w Afryce. Przeprowadzono szkolny konkurs na temat „Czym dla Ciebie jest pokój?”, w którym główną nagrodę za wykonanie pięknego plakatu zdobyła Barbara Ekiert, uczennica klasy III a.  Podsumowaniem szkolnej akcji był zorganizowany 27 lutego „Dzień słodkości dla pokoju”. Uczennice klas trzecich: Adrianna Bąk, Alicja Błaż, Natalia Prorok i Kinga Spólnik wraz z opiekunem p. Jolantą Kaczkowską upiekły ciasteczka, którymi częstowali wszystkich uczniów i nauczycieli, zachęcając w ten sposób do finansowego wsparcia szkolnej inicjatywy. Zebrane pieniądze zostały przekazane na budowę biblioteczki dla dzieci w Sudanie Południowym.  Wszystkie działania były organizowane wspólnie z Polską Akcją Humanitarną w ramach akcji edukacyjnej „Zróbmy Pokój”.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim ofiarodawcom za okazany  dar serca, który świadczy o wrażliwości  i chęci niesienia pomocy oraz dzielenia się z innymi, bardziej potrzebującymi.