Gminny   Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie we współpracy ze  Stowarzyszeniem Razem dla Jasionowa  w  miesiącach  październik- listopad  2016 r. realizował  w  miejscowości Jasionów projekt socjalny pod nazwą „Radosna  jesień – wspiera , motywuje,  rozwija  ‘’.   Projekt socjalny  skierowany był do dzieci w wieku 6-12 lat  z terenu Gminy Haczów,   a  jego  celem było wskazanie dzieciom alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez zorganizowanie zajęć umożliwiających rozwijanie zainteresowań i zdolności  oraz kształtowanie postaw i umiejętności  , które pozwolą radzić sobie z zagrożeniami jakie spotykają w dzisiejszym czasie m.in. presja sięgania po alkohol , narkotyki , podejmowanie ryzykownych zachowań.

Projekt był koordynowany i wdrażany przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie – p. Annę Stempek, w jego realizacji  pomagała Pani Anna Ryngwelska – asystent rodziny w GOPS  oraz  Grzegorz  Filak prezes  Stowarzyszenia Razem dla Jasionowa.

Zajęcia plastyczne poprowadziła Pani Agata Pilawska.  Dzięki  tym zajęciom dzieci  mogły rozwijać swoją inwencję ,wyobraźnię  i wrażliwość na piękno. Był to również sposób wyrażenia swoich emocji i  nastrojów związanych ze zbliżającymi się świętami , czego wyrazem były wykonane przez dzieci prace.

Podczas warsztatów poetyckich prowadzonych przez poetkę  Panią Annę Ziemba- Lonc  dzieci mogły wspólnie  czytać i recytować wiersze autorki oraz dowiedzieć się jak powstają wiersze.  Dzięki temu mogły kształtować   umiejętności poprawnego wypowiadania się , a także uczyły się  różnorodnych możliwości wykorzystania języka w opisywaniu świata, doznań i przeżyć. Na zakończenie warsztatów Pani Anna – Ziemba Lonc podarowała dzieciom  notesiki, w których będą mogły zapisywać własne wiersze.

Dzięki uprzejmości prezesa Aeroklubu Podkarpackiego Szkoły Lotniczej w Krośnie - Pana Witolda Ostrowskiego , dzieci uczestniczące w projekcie  zapoznały się z historią oraz działalnością lotniska podczas pobytu w  aeroklubie  ,a także dowiedziały się w jaki sposób mogą w przyszłości rozwijać zainteresowania związane z lotnictwem. 

Ciekawą formą  aktywnego spędzenia  czasu wolnego  były  warsztaty kulinarne zorganizowane przez  Koło Gospodyń Wiejskich z Jasionowa , podczas którego pod okiem pań z Koła Gospodyń uczestnicy projektu uczyli się wypiekania i ozdabiania pierników.  Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie integracyjne,  podczas  którego dzieci poczęstowały rodziców swoimi wypiekami.

Projekt socjalny został  zrealizowany dzięki  bezinteresownej współpracy i zaangażowaniu wielu osób. Szczególne podziękowania należy skierować do  Prezesa  Stowarzyszenia Razem dla Jasionowa Pana Grzegorza Filaka za wsparcie i pomoc w realizacji projektu , Pani Anny Ziemba- Lonc,  która poprowadziła warsztaty poetyckie w bibliotece w Jasionowie,  Pani Agacie Pilawskiej za przeprowadzenie zajęć  plastycznych w siedzibie Stowarzyszenia razem dla Jasionowa  oraz Paniom  z Koła gospodyń Wiejskich z Jasionowa  które  uczyły dzieci świątecznych wypieków.

Projekt socjalny "Radosna jesień –wspiera, motywuje , rozwija" spotkał się z dużym zainteresowaniem  i  zaangażowaniem ze strony dzieci i rodziców.