25.02.2017r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie odbył się wojewódzki etap olimpiady kuratoryjnej z języka angielskiego dla szkół podstawowych. Wśród 113 zakwalifikowanych uczniów z województwa podkarpackiego znalazły się również dwie uczennice z Zespołu Szkół we Wzdowie - Amelia Leśniak oraz Natalia Mędrek. Dziewczynki musiały zmierzyć się z testem, który nie tylko sprawdzał wiedzę leksykalno - gramatyczną, ale również znajomość kultury i literatury krajów anglojęzycznych. Na wyniki konkursu trzeba będzie jeszcze poczekać, jednakże niezależnie od końcowego rezultatu już sam udział w etapie wojewódzkim olimpiady to ogromny sukces i wyróżnienie zarówno dla dziewczynek, jak i dla ich nauczycielki- pani Lidii Gorczycy. Zdobyte nowe doświadczenia, motywują do dalszej pracy i udziału w kolejnych  konkursach z języka angielskiego.

Lidia Gorczyca