Zebrania wiejskie odbywają się zwyczajowo początkiem roku we wszystkich miejscowościach gminy Haczów, gromadząc mieszkańców, zainteresowanych rozwojem swoich miejscowości.

Dzięki nim mamy możliwość zapoznania się z projektami zrealizowanymi w minionym roku i współuczestniczenia w kreowaniu planu na lata przyszłe.

W roku 2017 odbyły się one w następujących terminach:

relacja 12 lutego o godz.  9:00 w Haczowie (GOKiW);

relacja 19 lutego o godz. 11:30 w Trześniowie (DL);

relacja 19 lutego o godz. 14:00 w Bukowie (DL);

relacja 26 lutego o godz. 11:00 we Wzdowie (DL);

relacja 5 marca o godz. 12:00 w Jasionowie (DL);

relacja 12 marca o godz. 9:10 w Malinówce (DL);

relacja 19 marca o godz. 8:30 w Jabłonicy Polskiej (DL).

Serdecznie dziękujemy Państwu za liczny udział.