Pierwszy kwartał roku zwyczajowo jest w naszej gminie okresem Zebrań Wiejskich. W Trześniowie odbyło się ono w niedzielę 19 lutego 2017r.

Gospodarzem zebrania był sołtys wsi Trześniów Tadeusz Wójcik, który po przywitaniu przybyłych gości i ustaleniu porządku zebrania przedstawił sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności swojej oraz rady sołeckiej.

Podsumowanie inwestycji poczynionych w Trześniowie poszerzył dodatkowo wójt gminy Stanisław Jakiel.

Wśród najważniejszych zadań, które udało się wykonać znalazły się:

- wykonanie prac budowlanych i zakup wyposażenia przy obiekcie LKS oraz budynku zaplecza szatniowego;
- projekt modernizacji oczyszczalni ścieków;
- wykonanie remontu nawierzchni parkingu;
- wykonanie 120mb nawierzchni z masy bitumicznej na drodze „Zagumnie” ;
- wykonanie 82mb nawierzchni i z masy bitumicznej na drodze k. P Bok;
- wykonanie koncepcji projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej 887 w kierunku Bzianki;
- wymiana grzejników CO w Domu Nauczyciela;
- zakup wieszaków do szatni w DN;
- roboty remontowe dla OSP;
- wykup działek pod projektowane obiekty wodociągowe;
- zakup 154t klińca na drogi;
- zakup kręgów, płyt jomba, odśnieżanie, remonty bież. dróg masą bitumiczną;
- niwelacja drogi „Krawcówka”.

Utrzymanie Domu Ludowego w roku 2016 wyniosło 29.911 zł, a dochody uzyskane z jego działalności - 36.721 zł.

Wśród planowanych zadań na rok bieżący są:

- Zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenie pracowni informatycznej;
- remont wnętrza budynku przedszkola;
- zakup krzeseł dla Domu Ludowego ;
- droga „Zagumnie”;
- remont drogi „Do Młynów”;
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Haczowa;
- zakup działki na zatokę przystankową i projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej 887 w kierunku Bzianki;
- opracowanie "Programu rewitalizacji" dla miejscowości Haczów i Trześniów.

Wiekszość inwestycji opartych jest na dofinansowaniu z różnych źródeł zewnętrznych, które pozwalają do maksimum wykorzystać pieniądze z budżetu gminy. W minionym roku udało się pozyskać środki m.in. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W swoim wystapieniu Wójt przedstawił również kondycję finansową gminy, która niezmiennie pozostaje na dobrym poziomie, a także stan oświaty, która zawsze była priorytetem władz samorządowych naszej gminy. O efektach świadczy chociażby pierwsze miejsce gimnazjum w Trześniowie oraz trzecie miejsce gimnazjum w Haczowie w rankingu szkół gimnazjalnych powiatu brzozowskiego. Poruszyć należało również temat zmian, które wiążą się z ministerialną reformą systemu oświaty. W Trześniowie połączony zostanie obecny Zespół Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową, w którym jeszcze do połowy 2019 roku funkcjonować będą oddziały gimnazjalne.

Zmiany w bieżącym roku nastąpiły również w sposobie odbierania odpadów. Wszystkie rodzaje odpadów, w przeznaczonych do tego odpowiednich workach, będą odbierane w każdy czwartek za wyjątkiem 15 czerwca (Boże Ciało). To znaczne uproszczenie wpłynie na estetykę miejscowości, gdyż zdarzały się przypadki wystawiania w niewłasciwych terminach worków, które w rezultacie nie były odbierane przez firmę porządkową.

Również procedura wycinki drzew uległa uproszczeniu. Obecnie osoba prywatna może wyciąć drzewo na swojej działce bez ubiegania się o pozwolenie. Została zachowana natomiast procedura wnioskowania o pozwolenie w przypadku wycinki przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

Po wystąpieniu wójta, sołtys oddał głos kierownikowi posterunku policji w Trześniowie Grzegorzowi Matuszowi, który zachęcał mieszkańców do kontaktu z dzielnicowym, którym jest dla rejonu Trześniowa Grzegorz Matusz. Kierownik zachęcał również do aktywnego korzystania z nowoczesnych narzedzi, a w szczególności, z wprowadzonej w roku ubiegłym Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która pozwala przesyłać przy pomocy komputera, czy telefonu zaobserwowane zagrożenia, które są nastepnie weryfikowane przez policję. Link do mapy możecie Państwo znaleźć również na stronie głównej gminy.

Stałym i ważnym elementem Zebrań Wiejskich jest dyskusja i propozycje zgłaszane przez mieszkańców. Odpowiadając na pytania wójt przybliżył bieżący stan zaawansowania prac przy budowie wodociągu gminnego oraz szanse i problemy, które wiążą się z tą ważną dla gminy, ale też i kosztowną inwestycją.

Poruszony został również temat zbliżających się obchodów 600-lecia miejscowości, do którego ustosunkował się sołtys, informując o planowanym utworzeniu komitetu obchodów. Zachecamy wszystkie osoby, które chciałyby się aktywnie włączyć w organizację imprezy do kontaktu z sołtysem.

Kolejnym problemem nurtującym mieszkańców  jest droga wzdłuż stadionu do oczyszczalni, a także pojawiające się usterki przy wyremontowanym w ubiegłym roku zapleczu szatniowym klubu sportowego. Wszystkie zgłoszone uwagi będą analizowane przez pracowników wydziału inwestycji urzędu gminy oraz ewentualnie usuwane w ramach gwarancji.

Kończąc zebranie sołtys podziekował wszystkim zaproszonym gościom oraz wszystkim mieszkańcom za liczne przybycie.

DK