< Poprzednie123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839Następne >

2013-11-27

2013-11-27

Badanie poziomu zadowolenia Klientów Urzędu Gminy

Podejmując działania mające na celu wzrost jakości świadczonych usług publicznych, Urząd Gminy Haczów przeprowadza ponowne badanie poziomu satysfakcji Klientów. Badanie jest anonimowe i obejmie wszystkich Klientów korzystających w dniach od 12 do 31 grudnia 2013 r. z usług Urzędu.

utworzono: 27-11-2013

2013-11-15

2013-11-15

informacje dla rolników

Są już znane stawki płatności bezpośrednich za rok 2013. Dopłaty w Polsce będą przeliczane wg kursu 4,2288 zł za euro; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy w uzyskaniu kredytów studentom mieszkującym na obszarach wiejskich; System teleinformatyczny ARiMR - wniosek przez Internet; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” ogłosiła nabór wniosków na wsparcie tzw. „małych projektów”

utworzono: 15-11-2013

2013-11-14

Nabory projektów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” informuje o naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

utworzono: 14-11-2013

2013-11-13

2013-11-13

Nagroda dla czytelników GBP w Jabłonicy Polskiej

Czytelnicy GBP w Haczowie Filia w Jabłonicy Polskiej znowu nagrodzeni. Tym razem odnieśli zwycięstwo w I Ogólnopolskim Konkursie poetyckim im. Stanisławy Kopiec pod hasłem: „ O Lubeński Dzwon” organizowanym przez GBP w Lubeni.

utworzono: 13-11-2013

2013-11-12

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Haczów zaprasza do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”

utworzono: 13-11-2013

2013-10-31

2013-10-31

informacja o zmianach w BIP

Z przyjemnością informujemy, że mając na uwadze poprawę dostępu do informacji publicznej, Gmina Haczów zawarła nową umowę o przeniesienie i utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej.

utworzono: 31-10-2013

2013-10-06

2013-10-06

Wycieczka do Boguchwały

Plan wycieczki opracowany został na szkoleniu dla osób w wieku 50+, które odbyło się 4 października 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Haczowie - Oddział w Jabłonicy Polskiej. Do organizacji przedsięwzięcia wykorzystany został scenariusz zajęć „Jedziemy na wycieczkę”, dostępny na stronie www.latarnicy.pl

utworzono: 21-10-2013

2013-10-28

2013-10-28

XXX sesja Rady Gminy Haczów

Informuje się mieszkańców Gminy Haczów, że XXX sesja Rady Gminy Haczów odbędzie się w dniu 28 października 2013r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie – sala wystawowa.

utworzono: 18-10-2013

2013-10-17

2013-10-17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń zawodowych

Dotyczy przeprowadzenia następujących szkoleń: -Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Florysta - artystyczne układanie kwiatów, Fryzjer w związku z realizacją projektu systemowego ‘Czas na aktywność w Gminie Haczów” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

utworzono: 17-10-2013

2013-10-20

2013-10-20

Trześniowskie Wesele

W niedzielę Gminny Ośrodek Kultury w Haczowie gościł zespół obrzędowy "Trześniowianie" z występem "Trześniowskie Wesele". Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

utworzono: 15-10-2013

2013-11-11

2013-11-11

95 rocznica Odzyskania Niepodległości

Wójt Gminy Haczów, Parafia Rzymskokatolicka w Haczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie - gminne uroczystości obchodów 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Haczowie dnia 11 listopada 2013 r.

utworzono: 11-10-2013

2013-10-10

2013-10-10

Rozbudowa drogi Brzozów-Rymanów-Daliowa

Zapraszamy do konsultacji planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa. Uwagi można zgłaszać w Urzędzie Gminy Haczów do wtorku 15.10.2013r.

utworzono: 10-10-2013

2013-10-23

2013-10-23

Jesienne kręcenie korbą w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie oraz Zespół Muzyki Dawnej Vox Angeli Zapraszają do Rzeszowa. Mistrz Stanisław Wyżykowski i Uczeń Stanisław Nogaj będą gośćmi "Jesiennego kręcenia korbą"

utworzono: 09-10-2013

2013-10-07

2013-10-07

Zamówienie w trybie bezprzetargowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje, iż planuje zlecić następujące kursy/szkolenia: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”, „Fryzjer”, „Florysta"

utworzono: 07-10-2013

2013-10-02

2013-10-02

Przetarg nieograniczony

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania: ”Zabezpieczenie i remont drogi zlokalizowanej na dz. nr ew. 2267 w m. Haczów w km 0+000 - 0 + 248 uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010 r. osuwiska.

utworzono: 03-10-2013

2013-10-02

2013-10-02

nabór do zespołu tanecznego KOMETA

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie oraz Pani Urszula Marchewka - Instruktor zespołu tanecznego "Kometa" zapraszają chętne dzieci i młodzież na zajęcia taneczne.

utworzono: 02-10-2013

2013-08-22

2013-08-22

Konkurs Literacko - Fotograficzny

Biblioteka Publiczna w Jabłonicy Polskiej przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-Literackiego pt. „Smaki życia, słodko- kwaśny", zorganizowanego w ramach projektu „ Dialogi z gazetownią". Do konkursu zgłosiło się pięcioro uczestników.

utworzono: 24-09-2013

2013-09-23

GOPS - Zapytanie ofertowe

na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dziecko autystyczne)

utworzono: 23-09-2013

2013-09-23

2013-09-23

Informacje dla rolników

„Wsparcie rynku produktów pszczelich” na działania realizowane w sezonie 2013/2014, Wycieczka na VIII JESIENNĄ GIEŁDĘ OGRODNICZA i III Krajowe Święto Gruszy w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

utworzono: 23-09-2013

2013-09-17

2013-09-17

Dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem

Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym...

utworzono: 17-09-2013