Komunikat w sprawie zmiany w sposobie obsługi klientów Urzędu Gminy Haczów i jednostek organizacyjnych Gminy Haczów

Haczów, dn. 19-10-2020 r.

Ze względu na wzrastający przyrost zakażeń w naszym regionie i zakwalifikowaniem powiatu brzozowskiego do „strefy czerwonej” oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników od dnia 19 października 2020 r. do odwołania wstrzymuje się osobistą obsługę klientów Urzędu Gminy, GOPS, SAPO i Zakładu Obsługi Wodno-Ściekowej.

Zwracam się do Państwa z prośbą, by osobiste załatwianie spraw ograniczyć do tych, które są niezbędne i najbardziej pilne. Jeżeli konieczna jest wizyta osobista, prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk.

Jednocześnie informuję, że z naszymi pracownikami można skontaktować się telefonicznie w godzinach pracy, przez Internet oraz za pomocą skrzynki podawczej:

 • przy kracie wejściowej: sprawy dotyczące UG, SAPO, ZOGWŚ
 • przy wejściu od strony cmentarza: sprawy dotyczące GOPS

telefony: 13 43 91 002, 13 43 91 006, 13 43 91 026, 13 43 92 210, faks: 13 439 16 96
e-mail: gmina@haczow.pl e-PUAP: /6xep5ft675/SkrytkaESP

Wykaz numerów telefonów referatów oraz jednostek organizacyjnych


Formularze i procedury dostępne są na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej


Proszę również, jeżeli to możliwe, o wpłaty zobowiązań bezpośrednio na konta:

 • rachunek bankowy podstawowy - do wpłat za podatki:
  18 1130 1105 0005 2128 4420 0003
 • rachunek bankowy do wpłat za odpady komunalne (śmieci):
  88 1130 1105 0005 2128 4420 0004
 • rachunek bankowy do wpłat za wodę i ścieki:
  75 1130 1105 0005 2474 7120 0001

Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel

Opłaty za ścieki – ryczały

ilość osób opłata
1 15,23
2 28,84
3 42,44
4 56,05
5 69,66
6 83,27
7 96,88
8 110,48
9 124,09
10     137,70

Alarmowy numer zarządzania kryzysowego urzędu gminy: 695 286 515

Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Haczowie: magdalena.ignaczynska@podrb.pl tel. 790 444 957

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił specjalny dyżur psychologa oraz infolinię
dla seniorów, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz osób/rodzin pozostających w kwarantannie.

W zwiazku z epidemią koronawirusa informujemy, że realizacja spraw związanych z działalnoscią Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostaje zawieszona do odwołania.