Szanowni mieszkańcy, Klienci naszego urzędu!

Urząd Gminy jest już otwarty od dnia 5 czerwca 2020 r.


Ze względów naszego wspólnego bezpieczeństwa nadal jesteśmy zobowiązani zachować wszelkie wymogi sanitarne, które zmniejszają ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, tj:

 • na terenie Urzędu może jednocześnie przebywać maksymalnie 5 klientów;
 • dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu biurowym nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi;
 • należy zachowywać odległość 2 m między osobami w kolejce;
 • przy wejściu należy dezynfekować ręce;
 • na terenie Urzędu interesanci mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką lub chustą (osoby bez masek nie będą wpuszczane do Urzędu).

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów, w sytuacji gdy nie ma konieczności osobistego kontaktu z pracownikiem Urzędu, zaleca się załatwiania spraw poprzez:

Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel

Kasa urzędu została ponownie uruchomiona!

Przeniesiona jest do osobnego pomieszczenia przy ODR i Spółce Wodnej
Czynna jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 12:00


zdjecie orientacyjne


Prosimy, by korzystając z kasy zachować zasady bezpieczeństwa i dystansu społecznego.

Wciąż zachęcamy Państwa również do rozważenia dokonywania płatności przelewem na poniższe rachunki:

 • rachunek bankowy podstawowy - do wpłat za podatki:
  18 1130 1105 0005 2128 4420 0003
 • rachunek bankowy do wpłat za odpady komunalne (śmieci):
  88 1130 1105 0005 2128 4420 0004
 • rachunek bankowy do wpłat za wodę i ścieki:
  75 1130 1105 0005 2474 7120 0001

Opłaty za ścieki – ryczały

ilość osób opłata
1 15,23
2 28,84
3 42,44
4 56,05
5 69,66
6 83,27
7 96,88
8 110,48
9 124,09
10     137,70

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku Informacja o zawieszeniu działalności GOKiW

Alarmowy numer zarządzania kryzysowego urzędu gminy: 695 286 515

Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Haczowie: magdalena.ignaczynska@podrb.pl tel. 790 444 957

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił specjalny dyżur psychologa oraz infolinię
dla seniorów, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz osób/rodzin pozostających w kwarantannie.

W zwiazku z epidemią koronawirusa informujemy, że realizacja spraw związanych z działalnoscią Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostaje zawieszona do odwołania.