Szkodliwość jałowca sabińskiego dla gruszy

informacja dla mieszkańców Gminy Haczów
 

Chcąc mieć zdrowe owoce i warzywa na swoich działkach, należy pamiętać i mieć świadomość, jak ważne jest sąsiedztwo innych roślin. Wiele z nich bowiem źle rośnie w swoim towarzystwie lub choruje.
 

Przykładem może być grusza i jałowiec. Tu jedno powoduje chorobę drugiego. Rdza gruszy, to choroba potrzebująca do swojego rozwoju dwóch żywicieli. Pierwszym żywicielem jest jałowiec (sabiński, wirginijski, pośredni), drugim grusza.
 

Choroba ta powoduje pomarańczowe przebarwienia, narośla i przedwczesną utratę liści na gruszach na wskutek ich obumierania. W skrajnych przypadkach grzyb ten może atakować młode gałązki gruszy, powodować ropienie, a następnie obumieranie osłabionych drzew.
 

W celu ograniczenia występowania tej choroby należy wycinać porażone pędy, karczować i palic zakażone krzewy jałowca, ale przede wszystkim unikać sąsiedztwa gruszy i jałowca sabińskiego.
 

Zapobieganie rdzy gruszy to przede wszystkim unikanie sadzenia w pobliżu grusz jałowca sabińskiego.