Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Haczów w 2022 roku


odpady zmieszane
papier
plastik i metale
biodegradowalne
szkło
miesiąc Dzień miesiąca
Styczeń 11, 25 25
Luty 8, 22 22
Marzec 8, 22 22
Kwiecień 5, 19 19
Maj 7, 17,31 31
Czerwiec 14, 28 28
Lipiec 12, 26 26
Sierpień 9, 23 23
Wrzesień 6, 20 20
Październik 4, 18 18
Listopad 5, 15, 29 29
Grudzień 13, 27 27