Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

 

deklaracja%20CEEB

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB do 30 czerwca 2022r.


Przypominamy mieszkańcom Gminy Haczów, że do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego jest zobowiązany do złożenia deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw.

W przypadku nowo powstałych budynków obowiązek złożenia deklaracji został określony na 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie skutkować może nałożeniem na właściciela lub zarządcę budynku kary grzywny w wysokości 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, kara ta może wzrosnąć do 5000 zł.

 

Złożenie elektronicznej deklaracji możliwe jest na stronie:

 

ceeb.gov.pl

 

  Infolinia - pomoc w złożeniu deklaracji

 

22 295 51 28

 

Chcesz złożyć deklarację papierową w urzędzie?

Skorzystaj z poniższych formularzy. Wypełniony formularz można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Haczów w pokoju 15.
 

 • Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynku lub lokalu mieszkalnym
  Formularz A (.pdf)
 • Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynku/ lub lokalu niemieszkalnym
  Formularz B (.pdf)
   

Nie wiesz, jak wypełnić formularz? Przykładowo wypełnione wzory:

 

 • Przykładowa deklaracja dla budynku lub lokalu mieszkalnego
  Przykład A (.pdf)
 • Przykładowa deklaracja dla budynku lub lokalu niemieszkalnego
  Przykład B (.pdf)
   
  Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (www.gunb.gov.pl).