strategia

Uwaga !

 

Przedłużony został termin złożenia ankiety niezbędnej do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Haczów na lata 2023-2032".
 

Szanowni Państwo !

 

Trwają prace nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Haczów na lata 2023-2032". To najważniejszy dokument wyznaczający kierunki rozwoju naszej gminy na kolejne lata. Jego zapisy będą miały decydujący wpływ na działania podejmowane w celu zaspokajania potrzeb lokalnej wspólnoty, a w efekcie – na jakość życia mieszkańców. Dlatego niezbędne jest poznanie Państwa opinii, dotyczących codziennych, ważnych dla każdego spraw, takich jak: usługi komunalne i społeczne, polityka gospodarcza oraz turystyka i promocja.
 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Haczów do włączenia się w tworzenie Strategii poprzez wypełnienie anonimowej ankiety.
 

Od 5 sierpnia do 19 sierpnia br. ankietę można wypełnić on-line po adresem:
 

ankieta on-line

 

W wersji papierowej ankietę można pobrać w Urzędzie Gminy Haczów – Pokój nr 15
Wypełnione ankiety w formie papierowej można składać w Urzędzie Gminy Haczów do do 19 sierpnia br.
 

Jeszcze raz serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu!