Informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Haczów!

 

Urząd Gminy Haczów informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) od dnia 1 lipca 2021 r. właściciele lub zarządcy budynków, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw będą mieli obowiązek składania deklaracji do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB).
 

Szczegółowe informacje w tym temacie można uzyskać poprzez kliknięcie w poniższy link:
 

zone.gunb.gov.pl