OGŁOSZENIE

W związku z zakończeniem działalności Spółki Wodnej z siedzibą w Haczowie uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 r. mieszkańcy posiadający na swych posesjach urządzenia melioracyjne nie wnoszą opłat z tego tytułu.