Dofinansowano ze środków FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Haczów i Trześniów   na terenie gminy Haczów. - dofinansowanie  1 382 041,66 zł, całkowita wartość  1 382 041,66 zł