Dofinansowano ze środków budżetu państwa REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY         WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Nazwa  zadania: Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Haczowie.dofinansowanie    157 103,66 zł całkowita wartość 1 573 616,60 zł